Știri

Comunicat de presa

Data: 19.09.2023
Comunicat de presă privind începerea derulării proiectului cu titlul
”Productia de energie din surse regenerabile pentru consum propriu”

EVOLOR S.R.L., cod de identificare fiscală 4701754, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J38/999/1993, cu sediul social în Sat Buleta, Comuna Mihăeşti, Strada Depozitelor, Nr. 5, Judet Vâlcea, anunță inceperea derularii proiectului cu titlul ”Productia de energie din surse regenerabile pentru consum propriu”, in baza contractului de finanțare nr. 2065 / 23.03.2023, aferent Cod SMIS 160804. Proiectul va fi implementat in Sat Buleta, Comuna Mihaiesti , strada Depozitelor, nr. 5, judetul Valcea, si in Sat Buleta,comuna Mihaesti, Jud. Valcea, nr. 150, prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020.
EVOLOR S.R.L., a încheiat Contractul de finanțare nr. 2065 / 23.03.2023, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.
Valoarea totală a proiectului este de 1.294.531,88 Lei, iar valoare totala eligibila 1.031.688,88 lei, din care AM acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 464.260 lei, echivalentă cu 45 % din valoarea totală eligibilă aprobată.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta producerea de energie verde din surse regenerabile, pentru consumul propriu la nivelul solicitantului, inclusiv cu reducerea emisiilor de carbon.
Obiective specifice ale proiectului:

 • Stimularea investitiilor realizate in vederea reducerii consumului de energie si cresterea eficientei energetice a activitatii economice a solicitantului prin instalarea unei capacitati de productie de energie electrica din surse regenerabile – energie solara;
 • Reducerea consumului de energie electrica din SEN prin instalarea unei centrale fotovoltaice;
 • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin economii realizate ca urmare a instalarii unei centrale fotovoltaice.
  Rezultatele asteptate:
  R1. Instalarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 250 kW
  R2. Scaderea consumului de energie electrica preluata din SEN de aprox. De la 331 la MWh/an la 11 MWh/an in primul an dupa implementarea proiectului de investitii
  R3. Scaderea emisiilor rezultante de gaze cu efect de sera de la 109,26 toneCO2/an la aprox. 3,6 toneCO2/an in primul an dupa implementarea proiectului de investitii
  Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării contractului de finanțare,
  23.03.2023, până la 31.12.2023.
  Date de contact: Dl. Nicolae Pașita, Director tehnic EVOLOR S.R.L.
  Telefon: 0732 666 786; E-mail: tehnic@sticky.ro