Știri

EVOLOR S.R.L. a finalizat proiectul „Producția de energie din surse regenerabile pentru consum propriu”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

EVOLOR S.R.L., cod de identificare fiscală 4701754, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/999/1993, cu sediul social în Sat Buleta, Comuna Mihăeşti, Strada Depozitelor, Nr. 5, Judet Vâlcea, a derulat proiectul „Producția de energie din surse regenerabile pentru consum propriu”, aferent Cod SMIS 160804, proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11.1: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea ultilizării energiei regenerabile, Obiectiv specific 11.1: Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management.
Proiectul, cu o valoare totală de 1.294.531,88 lei, valoarea eligibilă de 1.031.688,88 lei, din care AM acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 464.260 lei, echivalentă cu 45 % din valoarea totală eligibilă aprobată.
Proiectul a fost implementat în Sat Buleta, Comuna Mihăeşti, Strada Depozitelor, Nr. 5, Județ Vâlcea, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Infrastructura Mare.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă producerea de energie verde din surse regenerabile, pentru consumul propriu la nivelul solicitantului, inclusiv cu reducerea emisiilor de carbon.
Obiectivul general și scopul proiectului au fost realizate prin intermediul următoarelor obiective specifice ale proiectului:

  • Stimularea investițiilor realizate în vederea reducerii consumului de energie și creșterea eficienței energetice a activității economice a solicitantului prin instalarea unei capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile – energie solară;
  • Reducerea consumului de energie electrică din SEN prin instalarea unei centrale fotovoltaice;
  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin economii realizate ca urmare a instalării unei centrale fotovoltaice.

Date de contact: Dl. Nicolae Pașita, Director tehnic EVOLOR S.R.L.
Telefon: 0732 666 786; E-mail: tehnic@sticky.ro

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare
2014-2020